Varför marknadsföring är viktigt för ditt företag

Marknadsföring är viktigt för ditt företag eftersom det hjälper till att skapa awareness och intresse för dina produkter och tjänster. Det kan också hjälpa dig att bygga lojalitet och goodwill bland kunderna. En bra marknadsföringskampanj kan göra skillnaden mellan ett framgångsrikt företag och ett som misslyckas. Därför är det viktigt att du lägger tid, energi och pengar på marknadsföringen av ditt företag.

Förstå ditt varumärke

Ditt varumärke är viktigt. Det är det första som kunder och potentiella kunder ser, och det säger mycket om ditt företag. Ditt varumärke måste representera allt det du vill att ditt företag ska stå för – det måste vara unikt, professionellt och lättigenkänt. Ta tid på dig att tänka igenom hur du vill att ditt varumärke ska se ut, och anlita en professionell designer om du behöver hjälp med att skapa ett starkt och minnesvärt varumärke.

Identifiera din målgrupp

Först och främst måste du avgöra vem ditt företag riktar sig till. Detta innebär att du måste identifiera din målgrupp. En målgrupp är en grupp av personer som har gemensamma intressen, egenskaper eller behov. Identifiering av din målgrupp är avgörande för framgången hos ditt företag, eftersom det kommer att påverka alla aspekter av ditt verksamhet – från marknadsföring till produktutveckling.

Det finns olika sätt att gå tillväga när man identifierar sin målgrupp. En metod är att titta på befintliga kunder och analysera deras egenskaper (till exempel, deras ålder, var de bor, vad de gör för en living etc.). Detta kan ge dig en bra idé om vem din idealiska kund är. Du kan också använda forskning och statistik om den allmänna befolkningen i det område dit du vill rikta din verksamhet – till exempel genomsnittsinkomsten i området, arbetsmarknadstatistik etc. Det finns massor av information som finns tillgänglig online eller på lokala myndigheter/organisationer.

Nu när du vet vem din idealiska kund är bör du ta reda på var de hittar information (internetforum? Social media? Bloggs?) Och vad sorts information skulle de vara intresserade av (produktrecensioner? Nyheter inom branschen?). Med den här informationen kan du sedan utveckla en strategi för hur man n reachar ut till dem med relevant information – via internetmarknadsföring, PR-kampanjer eller reklamer i specifika tidningar /webbplatser etc., beroende pÃ¥ vilken typ av plattformar som verkar mest effektiva fö

Utveckla ett starkt budskap

Det är viktigt att du tar tid på dig att utveckla ett starkt budskap när du skriver. Ditt budskap kommer att bli mer kraftfullt och engagerande om det är tydligt och relevant. Tänk på vem ditt målpublikum är och anpassa ditt budskap efter deras behov. Fundera också på vilket syfte ditt budskap ska tjäna – vill du informera, underhålla, motivera eller inspirera? Om du håller fast vid detta syfte medan du arbetar kan det hjälpa dig att fokusera på vad som verkligen behöver sägas i ditt budskap.

Skapa en anpassad strategi

Det finns ingen one-size-fits-all strategi för online-marknadsföring. Vad du behöver är en anpassad strategi som tar hänsyn till dina unika mål och situation. En anpassad strategi kan innehålla olika element beroende på vilket företag du har och vad du vill uppnå, men några gemensamma ingredienser brukar vara:

– Att definiera dina mål: Varför ska du marknadsföra online? Vill du öka trafiken till din hemsida, få fler leads eller sälja mer produkter/tjänster?
– Att identifiera din målgrupp: Vem är det du vill nå med din marknadsföring? Ta fram demografisk information såsom ålder, kön, geografisk plats, intressen osv.
– Att analysera din konkurrens: Gör en djupdykning i hur dina konkurrenter marknadsför sig online. Vilka kanaler använder de sig av? Hur ser deras innehåll ut?
– Att välja rätt kanaler: Utifrån dina egna mål samt insikterna om din målgrupp och konkurrenter, väljer du sedan vilka digitala kanaler som passar bäst för just dig. Nya kanaler dyker ständigt upp (exempelvis Snapchat), medan andra faller i glömska (exempelvis MySpace). Hitta de kanaler som passar just ditt företag och investera tid i att lära dig hur man använder dem på bästa sätt.
– Skapa ett innehllsschema: InnehÅll is king! Utan relevant och intressant innehÅll kommer ingen att ta dig pÅ allvar – inte ens Googles algoritmer. Planera ditt innehÅll i god tid, gÄrna en vecka eller tv ahead of schedule. Batchproducera gärna innehÃ¥ll sÃ¥ att du slipper stressen av att dagligen hitta pÃ¥ nya idéer – istället kan du lägga all energi pÃ¥ promotion och distribution

Mät och analysera resultaten

Mätningar och analyser är ett centralt verktyg för att kontrollera och förbättra en organisation. Genom mätningar kan man se hur arbetet utförs, jämföra med andra organisationer och identifiera eventuella problem. En viktig aspekt av analysen av resultaten är att ta hänsyn till de olika faktorerna som påverkar prestationerna. Detta innebär att man måste titta både på det positiva och det negativa. Förutom mätningar av resultaten är det ofta nödvändigt att göra en bedömning av de processer som ligger bakom prestationerna. Det finns flera olika sätt att göra en sådan analys, men ett vanligt sätt är genom intervjuer med anställda och kunder.

Kategorier: