Social Media detox – hur och varför?

Det finns många olika sätt att göra en social media detox. Man kan välja att ta en paus från alla sociala medier, eller bara från vissa av dem. Det är också möjligt att begränsa hur mycket man använder sociala medier, till exempel genom att inte ha dem installerade på sin telefon eller datorn. En social media detox kan vara bra för både kroppen och psyket. Det hjälper dig att minskar stress och ångest, samtidigt som det ger dig mer tid till andra aktiviteter. Dessutom innebär det ofta en mindre exponering för reklam och annan negativ information som kan finnas på social media.

Social media-avgift – hur och varför?

Den sociala medieavgiften, även kallad ”social media tax”, är en skatt som infördes i Rwanda år 2018. Syftet med skatten är att finansiera regeringens satsningar på utbildning och att minska användningen av sociala medier i landet. Avgiften är en månadsavgift på 500 RWF (cirka 0,50 USD) för användare av sociala medier som Facebook, Twitter, WhatsApp och Instagram. Detta innebär att de flesta rwandierna måste betala cirka 100 000 RWF (100 USD) per år för social media-abonnemang. Enligt Rwandas centralbank uppgick sociala medieutgifterna till cirka 3% av BNP under det första halvåret 2018.

Reaktionerna på den nya skatten har varit blandade. Vissa har välkomnat skatten eftersom den finansierar utbildning och andra offentliga tjänster. Andra har kritiserat skatten eftersom den begränsar folks frihet och användning av internet. I februari 2019 beslutade Rwanda att höja social media-avgiften ytterligare, till 2 000 RWF (2 USD) per månad per person, vilket innebar att abonnemangspriserna hade quadruplicerats sedan skatten infördes första gången 2018.

Varför social media-avgift?

Det finns många skäl till varför social media-avgift bör införas. För det första är sociala medier ett av de största problemen i vårt samhälle idag. Människor lider av depression och ångest på grund av att de jämför sitt liv med andras perfekta liv på sociala medier. Dessutom bidrar sociala medier till att försvagar våra relationer eftersom vi inte längre umgås så mycket face-to-face. Införandet av en social media-avgift skulle motverka dessa negativa effekter och gynna samhället i stort.

En annan anledning till varför social media-avgift borde införas är för att begränsa makten som de stora bolagen har. Idag dominerar Facebook, Twitter, Instagram och Snapchat marknaden och det finns ingen motsvarighet. Detta innebär att dessa bolag har otroligt mycket makt och kan manipulera massorna på olika sätt, exempelvis genom att styra vilken information som når fram till folk eller genom att sponsra innehåll som pushar deras egna produkter. En social media-avgift would regulera denna maktbalans och göra det enklare för småbolag och individer att konkurrera om uppmärksamheten på internet.

Slutligen, genom att införa en social media-avgift, skulle vi kunna tjäna in extra inkomster som gynnar samhället i stort istället för bara nyttja personer som redan ligger efter socioekonomiskt sett

Hur går en social media-avgift till?

I Sverige är det olagligt för företag att ta ut en avgift för användning av sociala medier, så kallad social media-avgift. Detta gäller alla former av sociala medier, som Facebook, Twitter och Instagram. Företagen kan istället erbjuda rabatter eller andra incitament för användande av deras tjänster.

Vad händer under en social media-avgift?

Social media-avgift är en avgift som du betalar för att använda sociala medier. Denna typ av avgift har blivit allt vanligare de senaste åren, och många människor undrar hur den fungerar. Faktum är att det finns flera olika sätt att göra en social media-avgift, och det beror på vilken typ av socialmediaplattform du använder. De flesta plattformar kommer att ta ut en liten summa pengar per månad eller per år, och dessa pengar går till drift och underhåll av plattformen. Ibland kommer du dock att se plattformar som tar ut en engångsavgift för registrering eller för användning av vissa funktioner.

Nackdelar med social media-avgift

I Sverige har det debatterats mycket om en så kallad social media-avgift. Denna avgift skulle innebära att man betalar en liten summa pengar varje gång man använder ett socialt medie, oavsett om det är Facebook, Twitter eller Instagram. Syftet med avgiften är givetvis att försöka tjäna lite extra pengar till staten och dess budget. Dock finns det många olika argument mot denna typ av avgift. Här kommer några exempel:

1) Det kan leda till mindre användning av sociala medier. Detta är inte nödvändigtvis en negativ sak, men för vissa personer (som t.ex. jobbar inom marknadsföring eller journalistik) kan det stora problem då de ofta behöver använda social media i sin yrkesutövning.

2) Avgiften skulle drabba alla lika, oavsett inkomstnivå. Man kan argumentera mot detta genom att säga att ju mer pengar man tjänar, desto större del av sin inkomst är man villig/kapabel att spendera på ”luxury items” som social media-abonnemang – som sagt, för vissa personer är social media ett absolut nödvändigt verktyg i arbetet.

3) En annan aspekt av den här punkten är diskriminering – frågan är huruvida det verkligen ä

Kategorier: