Hur du planerar en lyckad marknadskampanj

En lyckad marknadskampanj kräver en grundlig planering. Innan du börjar arbeta på din kampanj är det viktigt att du bestämmer dig för vilka mål du vill uppnå med den. Dina mål ska vara specifika, mätbara och uppnåeliga. När du har fastställt dina mål är det dags att ta fram en budget för hur mycket pengar du vill och kan spendera på din kampanj. Sedan är det dags att börja titta på olika sätt att nå ut till din målgrupp. Du kan exempelvis använda reklam i tv, radio eller tidningar, eller genomföra en event eller en aktivitet i butiken. Tillsammans med ditt team av marketingspecialister skapar du sedan en Detaljerad kommunikationsplan som innehåller all information om hur och när din kampanj ska genomföras.

Förställning – planera din marknadskampanj utifrån ett mål och en strategi

Förställningen av en marknadskampanj börjar alltid med ett mål. Vad är det du vill uppnå med din kampanj? När du har fastställt ett mål för din kampanj, begränsar det också vilka strategier som kan användas för att nå dit. Detta är viktigt, eftersom olika marknadsföringkanaler (som reklam, PR, sociala medier och events) ofta fungerar bäst tillsammans i synergi – inte var för sig. Det finns ingen magisk formel för hur man planerar en framgångsrik marknadskampanj, men generellt sett innebär det att man börjar med att sätta realistiska mål och sedan arbetar baklänges från dem till en strategi som tar hänsyn till alla aspekter av din verksamhet.

Målgruppsanalys – vem är du mest intresserad av att nå?

Målgruppsanalysen är ett viktigt verktyg för att identifiera vem ditt varumärke, produkt eller tjänst är mest intresserad av att nå. Med en bra målgruppsanalys kan du se till att du riktar in dig på rätt personer och skapar kommunikation som resulterar i fler kundkontakter och försäljning.

Medelval – välj rätt kanaler för att nå din målgrupp på bästa sätt

Medelval är ett bra sätt att nå din målgrupp på bästa sätt. Du kan välja olika kanaler för att nå olika målgrupper. Vissa av dessa kanaler är mer effektiva än andra. Det finns flera saker du bör tänka på när du väljer vilka kanaler du ska använda:
– Vilken typ av innehåll passar bäst för den aktuella målgruppen?
– Hur ofta uppdateras innehållet i de olika kanalerna?
– Vilka andra personer/företag/organisationer använder samma kanal och hur ser deras erbjudande ut?
– Har jag tillgång till den här kanalen (t ex genom abonnemang eller annat)?
Det finns en rad olika medel som gör det möjligt för dig att kommunicera med din målgrupp. De flesta verksamheter har idag minst en hemsida och en Facebooksida, men det finns givetvis fler alternativ än så. Exempel på andra typer av medel som man ofta ser i marknadsföringen idag är bloggar, Twitterkonton, LinkedInprofiler, Instagramkonton och Youtube-kanaler. Dessutom finns det massor av branschtidningar och tidskrifter som riktar sig mot olika intressegrupper eller yrkeskategorier – hitta den som passar just din verksamhet!

Budskap och kreativitet – tänk igenom ditt budskap och hur det ska framföras på bästa sätt

När det gäller budskap och kreativitet är det viktigt att tänka igenom båda aspekterna noggrant. Vad vill du få fram med ditt budskap, och hur kan det framföras på ett sätt som gör att mottagaren verkligen uppfattar och förstår det? Medan kreativitet ofta handlar om att ta fram något unikt och originellt, är budskapet i sig mer centralt. Detta innebär dock inte att man ska underskatta betydelsen av en bra presentation – ibland kan det vara avgörande för hur ett budskap uppfattas. Att tänka igenom både budskap och kreativitet är alltså viktigt om man vill att ens communication ska ha maximal effekt.

Uppföljning – analysera resultaten efter genomförd marknadskampanj

Uppföljning av en marknadskampanj är viktig för att kunna analysera resultaten och se hur man kan förbättra sig inför nästa kampanj. Man bör titta på saker som hur många personer som deltog i kampanjen, vilken typ av feedback man fick från deltagarna och om det finns något man kan göra för att öka intresset inför nästa gång. En bra uppföljning hjälper dig att ta reda på vad som fungerade och inte fungerade med din kampanj så du vet hur du ska göra nästa gång.

Kategorier: