E-postmarknadsföring – så skapar du effektiva nyhetsbrev som folk faktiskt läser

Nyhetsbrev är ett utmärkt sätt att hålla kunder uppdaterade om vad som händer i företaget, och det är också ett effektivt sätt att marknadsföra nya produkter och tjänster. Men det finns en del saker man ska tänka på när man skapar nyhetsbrev, för att de ska vara effektiva.

Först och främst måste man se till att breven är läsvärda. Det innebär att de måste ha intressanta ämnen, och vara välformulerade. Man bör undvika trista teman, eller information som redan finns tillgänglig på andra ställen. Det är också viktigt med snygg layout – breven ska locka till sig läsarens blick, och göra det enkelt för henne/honom att ta in informationen.

Nyhetsbreven bör vara regelbundna – helst skickas ut en gång i veckan eller i månaden. Detta gör det l easy for subscribers to get into the habit of reading them, and also allows you to plan your content in advance. But don’t overdo it – if you start bombarding people with too many emails they’ll quickly become annoyed and unsubscribe.

Make sure each email has a clear purpose or ‘call to action’ – what do you want people to do after reading it? This could be anything from visiting your website or blog, to signing up for a free trial or making a purchase. If you can get people to take some kind of action then your newsletters will be much more effective.

Hur du skapar ett effektivt nyhetsbrev

Nyhetsbrev är ett effektivt sätt att hålla dina kunder uppdaterade om vad som händer i din verksamhet. De kan också användas för att marknadsföra nya produkter och tjänster. För att skapa ett effektivt nyhetsbrev, följ dessa tips:

– Välj en tydlig målsättning för varje nyhetsbrev. Titta på tidigare brev och se till att du har ett tydligt syfte med varje utgåva.

– Gör det lätt för läsarna att ta emot ditt nyhetsbrev. Se till att du har en anmälningsformulär på din hemsida, blogg eller sociala medier-kanaler, och gör det enkelt för folk att anmäla sig genom att bara ange sin e-postadress.

– Satsa på kvalitet framför kvantitet. Det är bättre att skicka ut mindre men mer intressanta och viktiga inlägg, än flera inlägg som ingen bryr sig om.

– Var reguljär med dina utskick. Skapa en schemalagd tidplan för hur ofta du vill skicka ut ditt nyhetsbrev, och håll dig sedan till den planen så gott det går. Att vara regelbunden gör att läsarna vet vad de kan expecta och ser fram emot dina mail

Vad du bör tänka på för att göra ditt nyhetsbrev intressant

Att göra ditt nyhetsbrev intressant är inte alltid en lätt uppgift. Ibland kan det kännas som om du har skrivit samma sak hundra gånger och ibland kan det kännas som om det inte finns något nytt att säga. Men det finns ett par saker du kan tänka på för att få dina läsare att fortsätta läsa ditt nyhetsbrev.

Först och främst, se till att du skriver om ämnen som verkligen intresserar dina läsare. Dina läsare vill ha information som de anser vara relevant och användbar för dem, så se till att du levererar det. Det betyder också att du behöver hitta en balans mellan olika typer av innehåll – mixa upp artiklar med tips, guider, intervjuer, listor osv.

En annan viktig aspekt är hur du presenterar ditt innehåll. Se till att din text är well-written and easy to read – use short paragraphs and clear headlines that make it easy for your readers to scan through the article and pick out the parts that are most interesting to them. And finally, don’t forget to add some visual interest to your newsletter with images, videos or infographics – people are more likely to engage with content that is visually appealing.

Fem tips för hur du kan marknadsföra ditt nyhetsbrev

Nyhetsbrev är ett utmärkt sätt att hålla kontakten med kunder och följare. Genom att skapa intressanta och användbara nyhetsbrev kan du enkelt bygga upp ett varumärke som folk kommer ihåg. Här är fem tips på hur du kan marknadsföra ditt nyhetsbrev:

1. Skapa unika innehåll: Ditt nyhetsbrev ska erbjuda läsarna något de inte kan hitta någon annanstans. Se till att det finns en bra mix av artiklar, bilder och videos som alla bidrar till att göra ditt nyhetsbrev unikt och intressant.

2. Gör det lätt att prenumerera: Se till att ditt nyhetsbrevs-prenumerationsformulär är lättillgängligt och enkelt att fyll i. Ju fler steg som krävs för prenumerationen, desto mindre troligt är det att många kommer göra den.

3. Marknadsför ditt nyhetsbrev på olika plattformar: Gör reklam för ditt nyhetsbrev på sociala medier, din blogg eller hemsida, genom PR eller andra marknadsföringskanaler du har tillgång till. Ju mer du lyckas sprida word-of-mouth om ditt Nyhetsbrev, desto fler kommer prenumerera på det.
4. Utnyttja tidningens layoutmöjligheter: Ett snyggt och professionellt utformat Nyhetss brevv ger ett positivt intryck av ditt varumarken fran start . Lita pa en grafisk designer om du behover hjalp med layouten men se till sjalva innehallet aterger tydlig signalera vem mailet ar fran och vad hander i den .

5 Anpassa individuell information : Investera i teknik som automatiserar processen för personliga mottagare baserade information istallet for bara massutskick . Att ta fram relevant information per mottagare visar dock extra engagemang fran avsenderns sida , vilket ofta leder till hogre oppen rates (oppningsgrad)och click through rates (klickfrekvens).

Varför e-postmarknadsföring är viktigt och hur det fungerar

E-postmarknadsföring är ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att nå ut till många potentiella kunder. Genom att skicka ut personlig anpassade e-postmeddelanden kan man på ett enkelt sätt få kundens uppmärksamhet och intresse. E-postmarknadsföring fungerar genom att du först skapar en lista med potentiella leads, sedan segmenterar dessa baserat på olika kriterier som t.ex. plats, ålder, intressen etc. När du har gjort detta kan du börja skapa innehåll i form av blogginlägg, nyhetsbrev och annat relevant material som du tror kan vara av intresse för just din målgrupp. Detta innehåll delar du sedan via olika sociala medier och andra onlinekanaler samt i dina egna emailkampanjer. För att lyckas med din e-postmarknadsföring är det viktigt att ha kunskap om hur man bygger bra maillistor, skriver engagerande copy och analyserar resultaten av ens emailkampanjer.

Exempel på bra och mindre bra nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev är ett dokument som innehåller aktuella händelser och nyheter. Det kan vara antingen allmänt intresse, branschspecifikt eller personligt. Ett exempel på det första är Dagens Nyheter, en av Sveriges mest lästa tidningar; exempel på det senare är Lufthansa Magazin som endast går ut till deras prenumeranter. Andra typer av nyhetsbrev inkluderar bloggar, foruminlägg och sociala medier uppdateringar.

Det finns olika sätt att skapa ett nyhetsbrev – man kan göra det helt själv, genom att sammanställa relevant information från flera källor; man kan använda sig av tjänster där andra har gjort den huvudsakliga arbetet och man bara behöver välja vilka artiklar/nyheter man vill ha med i brevet; eller så kan man prenumerera på befintliga publikationer.

Nackdelarna med att göra allt själv är givetvis att det tar tid och kræver viss kunskap om layout osv., samtidigt som risken finns att man missar viktiga artiklar om man inte har tillgång till rätt kilder. Dessutom finns det idag massor av bra gratistjænster för att skapa professionella looking newsletters, sਠsom MailChimp, Campaign Monitor och Constant Contact.

Kategorier: