6 vanliga misstag i sökmotoroptimering – och hur du undviker dem

Sökmotoroptimering, eller SEO som det ofta förkortas, är en viktig del av marknadsföringen för många webbplatser. Att ha en bra sökmotoroptimering kan göra stor skillnad i hur mycket trafik och kunder man får till sin webbplats. Dessvärre är det inte alltid lätt att veta hur man optimerar sin webbplats på bästa sätt, och därför finns det många olika misstag som folk gör. Här är sex vanliga misstag i sökmotoroptimering – och hur du undviker dem:

1. Man tar inte hjälp av nyckelord
Nyckelord är ett viktigt verktyg när det gäller sökmotoroptimering. Genom att använda rätt nyckelord kan du se till att din webbplats kommer upp för de relevanta sökningarna. Dessutom kan nyckelord hjälpa dig att rikta in din marknadsföring på rätt målgrupp. Fatta dina nyckelord med omsorg och använd dem flitigt – men inte för mycket, eftersom det annars blir onaturligt och irriterande läsning.

2. Man har ingen plan
En bra sökmotoroptimering handlar inte bara om att skriva inlägg med treffska nyckelord eller byta ut texten på sidan (sepunkten 1). Det handlar om helheten; från navigeringen till designen till strukturen på den information du delar med dig av via din hemsida/blogg/butik etcetera. Ta tag i ditt arbete med SEO strategiskt och titta igenom allting från grunden; vad vill du uppnå? Vem vill du nå? Vilket språk skall anvÄndas? Hur ser framgÅng ut? NÄR vill vi vara klara? Svaren pÅ dessa frÅgor ger dig en tydligare bild av vilken riktning arbetet skall ta, OCH underlÄTTAR projektgruppens arbete generellt sett! Planera innan ni startar jobbet – PUNKT SLUT! 😉
3

Att inte prioritera sökmotoroptimering

Det är viktigt att inte prioritera sökmotoroptimering (SEO) när man skapar innehåll för webben. Innehållet bör vara användbart och intressant för målgruppen, och sedan kan man titta på hur man kan göra det mer sökbart. Prioritering av SEO innebär oftast att innehållet blir mindre användbart eftersom det skrivs med ett syfte att hamna högt i sökmotorerna, snarare än för målgruppen. Detta leder till mindre trafik på sidan och en dalande trend i besöksstatistiken.

Att försöka manipulera sökmotorerna

Försöka manipulera sökmotorerna är inte en bra idé. Detta kan leda till negativa konsekvenser för din webbplats och ditt företag. Det finns många olika sätt att optimera sin webbplats för sökmotorer, men att manipulera dem är inte ett av dem. Manipulering av sökmotorer innebär oftast användning av onormal metodik eller tekniker som syftar till att påverka resultaten i en negativ riktning. Exempel på detta är keyword stuffing (flera repetitioner av samma nyckelord), cloaking (visar annan information till robotar jämfört med vad människor ser) och doorways (sida som endast innehåller länkar). Enligt Google:s guidlines bryter dessa tekniker mot deras regler och kan resultera i sanktioner från deras sida, inklusive minskad trafik och positionering i SERP:s (Search Engine Result Pages).

Att ignoriera mobila användare

Idag använder de flesta människor en mobiltelefon och det är en viktig del av deras liv. Många företag har börjat erbjuda mobila tjänster och appar, men det finns fortfarande många som inte tar hänsyn till mobila användare. Detta är ett stort misstag eftersom det visar att företagen inte bryr sig om en stor del av deras målgrupp. Mobila användare behöver känna att de är viktiga för företagen, annars kommer de att gå till konkurrenterna som bryr sig mer om dem. Företagen måste inse hur viktiga mobila användare är och börja erbjuda mer skräddarsydda tjänster och appar för dem.

Att ha otydligt innehåll och mål med din webbplats

Det är mycket viktigt att du har ett tydligt innehåll och mål med din webbplats, annars kommer det inte att fungera optimalt. Detta innebär att du måste först bestämma vad du vill uppnå med din sida och sedan utforma den på ett sätt som gör att dessa mål kan uppnås. Det finns ingen magisk formel för hur man skapar en framgångsrik webbplats, men det är absolut nödvändigt att ha klara mål och ett tydligt innehåll om du vill lyckas.

att inte testa och utvärdera dina resultat

För att nå framgång i livet, är det mycket viktigt att alltid testa och utvärdera dina resultat. Genom att göra detta, kommer du snabbt och enkelt se vilka metoder som fungerar bäst för dig och vilka som inte ger de resultat du vill ha. Att hela tiden experimentera med nya saker är den enda surefire wayen att hitta framgång – så aldrig slutar testa och utvärdering!

Kategorier: