5 vanliga misstag i marknadsföring – och hur du undviker dem!

Det finns många gemensamma misstag som företag gör när det kommer till marknadsföring. Här är fem vanliga fel – och hur du kan undvika dem!

1. Att inte definiera sin målgrupp
Innan du börjar med någon form av marknadsföring är det viktigt att ta reda på vem din målgrupp är. Om du inte vet vilka personer du ska rikta dig till, kommer dina marknadsföringsinsatser sannolikt att vara slöseri med tid och pengar. Sätt dig ner och tänk igenom vilka egenskaper din ideala kund har, så att du kan rikta in din marknadsföring mot just den gruppen.

2. Att ha en bristande strategi
En annan vanlig miss i marknadsföringen är att man inte har en tydlig strategi för hur man ska gå tillväga. Det är viktigt att planera hur olika insatser hänger ihop, samtidigt som man tar hänsyn till budget och resurser. Fundera på frågan: Vad vill vi uppnå med vårt budskap? Sedan fokuserar man på de aktiviteter som leder fram emot detta mål – och droppar allting annat som distraherar eller tar onödig tid i anspråk.
3. Felaktiga antaganden om beteendemönster Ett tredje vanligt misstag under marknadsföringskampanjer handlar om felaktiga antaganden gjorda om beteendemönster hos potentiella kunder – eller helt enkelt ingen research alls gjord i detta avseende. Det finns massor av verktyg idag som gör det relativtvist enkelt (och ofta gratis) att ta reda på saker om ens target group; använd dessa istfel! 4. Att inte analysera resultaten En fjärde common error inom marketing är bristande analys av campaignresultaten – eller rentav total ignorance närmsta post-campaign-period altogether! Detta trots the fact that data related to campaigns and results thereof often are easy to come by and relatively speaking not that expensive to gather either… Siffror berättar oftast en mycket mer exakt historia than do ”magiska” gut-feelings; something which seemswise should go without saying but sadly often doesn’t… 5 Slutligen; igelkottmentalitet Igelkottmentalitet innebär -med risk för lite generalisering-attr man endast ser potential i de direkt inkommande leads/sales utan namnge flera steg innan denna punkten (the so called marketing funnel). Praktexempel prys upp ur hatthyllan; common cold vs cancer cell… Kan ni se skillnnaden? Ok, let’s get serious now.. Igelkotten only focuses on direct sales as mentioned whereas cancer cells have a more long term strategy where every single one counts since eventually there will be enough of them to make quite the impact (not a very good one though admittedly). But you see what we mean hopefully; even if each individual sale might not be worth that much initially it could lead totransformative changes down the road which is why companies need tomaintain focus on their brand identity also during less prosperous periods revenue-wise etceteras…

Att inte ha klart definederade mål och målgrupper

När det gäller affärer och organisationer är det mycket viktigt att ha klart definederade mål och målgrupper. Detta är för att säkerställa att alla ansträngningar och resurser som investeras har en chans att ge avkastning. Utan klarhet i dessa frågor riskerar man bara att spendera tid och pengar på aktiviteter som inte leder någonstans eller tilltalar fel målgrupp.

Att inte göra tillräckligt med research

Det är viktigt att göra tillräcklig research innan man fattar ett beslut. Att inte göra det kan leda till dåliga konsekvenser. Exempelvis, om du vill köpa en ny bil, men inte tar tid att jämföra priser och olika modeller, kan du hamna med en bil som är mycket dyrare än vad den behöver vara. Detta är bara ett exempel på hur man kan slarva bort pengar genom att inte göra tillräcklig research. Det finns många andra områden där man också behöver göra sin research, såsom investeringar, juridisk rådgivning och medicinsk rådgivning.

Att försöka nå ut till alla på en gång

Det är svårt att försöka nå ut till alla på en gång. Man måste tänka på vilken mottagare man vill nå och hur denne kan ta emot det man vill säga. Dessutom finns det olika intressen och prioriter hos olika grupper av mottagare, vilket gör det ännu mer komplicerat. Det gäller att hitta ett sätt som fungerar för alla, medan man samtidigt inte glömmer bort vad ens budskap egentligen handlar om.

Att inte vara konsekvent i sin marknadsföring

En av de viktigaste aspekterna av marknadsföring är konsekvens. Konsekvens innebär att man agerar och uppträder på ett enhetligt sätt för att skapa trygghet hos mottagaren och förmedla ett tydligt budskap. Det gäller både i detalj, till exempel genom logotyp och färgval, och i större perspektiv, som vilka kanaler man använder sig av. Exempelvis är det inte smart att en bank från början valt att kommunicera på Facebook sedan byter kanal till Twitter utan anledning. Dels har dessa två olika målgrupper, dels blir det svårt för mottagarna – potentiella kunder – att veta var de ska vända sig om de behöver nå banken digitalt. Att vara konsekvent i sin marknadsföring är alltså avgörande för hur tydligt ditt budskap når fram till din målgrupp – och hur trovärdig du uppfattas.

att inte testa och mäta effekterna av sina marknadsföringsinsatser

Det är viktigt att inte testa och mäta effekterna av sina marknadsföringsinsatser eftersom det kan leda till onödig kostnad och ineffektivitet. I stället bör man fokusera på att skapa en strategi som fungerar för ens specifika målgrupp och sedan anpassa den efterhand. Detta innebär dock inte att man ska sluta mäta helt och hållet, utan bara göra det på ett mer effektivt sätt.

Kategorier: